Reglement

Binnen de jeugdclub gelden de volgende regels:

drugs


Het bestuur van JC Den Ast wenst iedereen erop te wijzen dat men enerzijds de officiële thematiek wenst te volgen, doch anderzijds de jongeren enkele verantwoordelijkheden wil aanleren.
Het is onder geen beding toegelaten om in, rond of tijdens activiteiten van het jeugdhuis "een jointje te smoren", ook al ben je 18.
Waarom? Omdat het illegaal is en blijft om dat te doen in bijzijn van minderjarigen !!!!
Waarom? Omdat het illegaal is en blijft om het te doen op een publieke plaats, waartoe ons jeugdhuis wordt gerekend.
Waarom? Omdat het illegaal is en blijft om anderen, minder -of meerderjarigen ertoe aan te zetten hetzelfde te doen.
Waarom? Omdat wij de gevaren van softdrugsgebruik voor ogen houden en de jongeren er in geen geval en op geen enkel moment ertoe willen aanzetten.

Dus kort gezegd => No tolerance, geen gedogenbeleid in, rond of tijdens activiteiten van het jeugdhuis. Dat impliceert geen bezit, gebruik of handel in het jeugdhuis, alsook geen expliciete uitingen van gedrag die gevolg zijn van drugsgebruik

geweld


Er is een no tolerance beleid wat betreft geweld! We houden ons het recht voor om bepaalde personen op grond het gebruik van geweld de toegang tot het jeugdhuis te ontzeggen voor een bepaalde periode(of onbeperkt!).

racisme


Racisme wordt totaal niet getolereerd.

geluid


Daar JC Den Ast in een woonwijk ligt moeten we ook rekening houden met onze geburen op het gebied van geluidsoverlast. Daarom is het verboden om na 22u op de parking  lawaai te maken. We maken er geen probleem van dat je naar buiten gaat voor een sigaret te roken maar dit moet geen reden zijn om met een groot aantal mensen (luide) gesprekken te staan voeren op de parking. Steeds zal je door een bestuurslid verplicht worden om binnen te gaan praten, of om stil te zijn.
Op deze manier zal de verstandhouding tussen JC Den Ast en hun geburen optimaal blijven. Alvast bedankt voor uw begrip.

rookverbod

Door de wet die het roken in bepaalde openbare plaatsen verbiedt wordt een jeugdhuis/club niet aanzien als een horecagelegenheid. Hierdoor geldt een compleet rookverbod in de gebouwen van jeugdclub Den Ast!

 

 

 

maandag, 20. augustus 2018

Valid XHTML & CSS | Design by: deltec.be